C.3.4 FVS s akumulací do vody a ziskem 1,7 MWh.rok

1 položek celkem

zálohu ve výši 50 000,-Kč zaplatí objednatel zhotoviteli do 5 dní od podpisu smlouvy, a to
na základě faktury převodem na bankovní účet zhotovitele.  více zdebutton-1531109_1280